preloader
2016-05-01

Potraživanja kao atraktivna opcija za investiranje

Atraktivnost i vrijednost nekretnine, njena prominentna lokacija ili potencijal za daljnji razvoj poslovanja odlučujući su faktor za kupovinu potraživanja ● Informacije o trenutno dostupnim potraživanjima i njihovoj strukturi dostupni su na www.heta.ba.

Kompanija za upravljanje imovinom i potraživanjima HETA ASSET RESOLUTION BiH vodeća je na tržištu Bosne i Hercegovine kad je riječ o prodaji potraživanja, čija se vrijednost kreće u rasponu od nekoliko stotina hiljada do više miliona KM. Određeni dio portfelja je trenutno dostupan za prodaju. U cilju prezentiranja cjelokupne informacije potencijalnim investitorima na jednom mjestu, HETA je sva dostupna potraživanja i njihovu strukturu objavila na web stranici kompanije www.heta.ba.

HETA BIH okuplja tim profesionalaca koji stoje na raspolaganju da pruže cijeli niz strategija za restrukturiranje potraživanja koji su osigurani različitim vrstama imovine. Njihov proaktivan pristup ka investitorskoj zajednici i spremnost na pregovore o različitim modalitetima saradnje usmjereni su ka pružanju vrhunske kvalitete u rješavanju preuzetih slučajeva i ubrzanju dinamike prodaje.

Atraktivnost ili vrijednost nekretnine, prominentna lokacija nekretnine ili potencijal za daljnji razvoj poslovanja, pokazali su se kao odlučujući faktor prilikom donošenja odluke o investiranju u potraživanje. HETA portfelj se sastoji od nekretnina komercijalne, rezidencijalne i industrijske namjene, koji su korišteni kao kolaterali, i obuhvata od prodajnih centara, hotela i sportsko-rekreacionih centara na vrhunskim turističkim destinacijama, preko poslovnih, uredskih i stambenih zgrada i prostora do industrijskih kompleksa. Investitore ovom vidu investiranja privlači i dostupnost velikih građevinskih parcela na atraktivnim lokacijama širom države pogodnih za realizaciju različitih poslovnih poduhvata.

Većina nekretnina u portfelju potraživanja HETA-e locirana je u Bosni i Hercegovini, dok se manji broj nalazi i u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.

Prodajni proces

Prodaja potraživanja vrši se u transparentnom prodajnom procesu, koji investitorima pruža mogućnost natjecanja na ravnopravnim osnovama i koji počinje iskazivanjem interesa za učešće. Od zainteresiranih se traži da pošalju pismo namjere koje mora sadržavati minimalno slijedeće elemente:

  1. Naziv, adresu i kratak opis zainteresiranog lica (ili svakog člana konzorcija), uključujući i informaciju o krajnjem vlasniku kao i kontakt osobu u slučaju potrebe za dodatnim informacijama;
  2. Obrazloženje transakcije;
  3. Potvrdu da zainteresovano lice nastupa u vlastitom interesu ili u slučaju da posrednici / savjetnici dostavljaju pismo namjere u ime zainteresovane strane, potrebno je dostavljanje validne pismene punomoći za zastupanje.

Nakon zaprimanja i ocjene dostavljenih pisama namjere, zainteresovane strane mogu biti pozvane da učestvuju u procesu prodaje, a kako bi stekli detaljniji uvid u predmet potraživanja, od njih se zahtijeva da potpišu ugovor o povjerljivosti, kojim će se obavezati na čuvanje poslovne tajne i steći detaljan uvid u strukturu potraživanja..

Prodavatelj zadržava pravo da produži rok za dostavljanje pisma namjere, promijeni druge rokove u procesu prodaje, obustavi proces u cijelosti ili prilagodi strukturu transakcije u bilo koje vrijeme, uz uslov da postupa u skladu sa principima otvorenog, transparentnog, bezuslovnog i nedisriminatornog procesa prodaje. Prodavatelj ima pravo da zatraži dodatne informacije od lica koja su iskazala interes za kupovinu kao i da, bez posebnog obrazloženja, određeno lice ne pozove da učestvuje u daljnjem toku procesa.

Transakcija se realizuje kroz ugovor o ustupanju potraživanja. 


Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.