preloader
2015-10-01

Koncept “rješavanja” dopušta nam da kreiramo novu vrijednost i tako podržimo ekonomski oporavak

U razgovoru sa Manfredom Gramom, direktorom kompanije za upravljanje imovinom i potraživanjima HETA ASSET RESOLUTION, istaknuto je da je porftelj kojim HETA trenutno upravlja vrijedan više od 1.2 milijardi KM. "I dalje ga širimo – krajem ove godine očekujemo preuzimanje još jednog, manjeg dijela portfelja. Proces strukturiranja i preuzimanja portfelja ove veličine vremenski je zahtjevan proces - kako priprema transakcije tako i intenzivan rad nakon preuzimanja portfelja, koji smo mi obavljali uporedo sa uspostavljanjem kompanije i zapošljavanjem osoblja," ističe Gram.

BB: Recite nam kada i kako je nastala kompanija HETA ASSET RESOLUTION i kakva je njena organizacija?

GRAM: Kompanije za upravljanje imovinom i potraživanjima nastale su kao odgovor na nagli rast nenaplativih potraživanja nakon finansijske krize 2008. godine, a koja je rezultirala nedostatkom povjerenja investitora. Cilj ovih kompanija je odvojiti nenaplativa potraživanja u bankama od onih „ zdravih” i na taj način podržati proces restrukturiranja banaka od sustavne važnosti, koje se suočavaju s ozbiljnim problemima solventnosti. Korak koji slijedi nakon preuzimanja ovakvih potraživanja je njihova brza prodaja uz očuvanje vrijednosti.

Preuzimanjem nenaplativih potraživanja na upravljanje i njihovom prodajom, kompanije poput HETA-e „čiste” banke od loših kredita i pomažu im da nastave sa pružanjem bankarskih usluga sa ojačanom bilancom stanja, solventnošću i likvidnošću. Konkretno, HETA je osnovana kako bi preuzela nenaplativa potraživanja mreže Hypo banaka širom Jugoistočne Evrope. U vlasništvu smo Republike Austrije koja je, zajedno s Evropskom komisijom, izradila strukturu pravnog okvira za naš rad. Naš način razmišljanja usredotočen je na koncept „rješavanja.” Na taj način, stvaramo novu vrijednost i doprinosimo ekonomskom razvoju i stabilnosti, kao i jačanju povjerenja u finansijsko tržište.

Sukladno pravnom okviru, poslovne aktivnosti u regiji su počele 2011.godine, dok smo naš poslovni koncept u BiH počeli sprovoditi 2014. Dio smo međunarodne mreže HETA ASSET RESOLUTION AG grupe, jedne od najvećih kompanija za upravljanje imovinom u Jugoistočnoj Evropi. Podružnice naše Grupe su u Austriji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj, Sloveniji i Srbiji. Naš tim od više od 130 visokokvalificiranih finansijskih, pravnih i stručnjaka iz oblasti imovinskih pitanja fokusiran je na pružanje efikasne i profesionalne usluge.u oblasti nekretnina, pokretnina i potraživanja u sjedištu u Sarajevu i centrima u Banjoj Luci i Mostaru.

BB: Koji su ciljevi?

GRAM: Strateški cilj je prodaja imovine na brz način uz očuvanje njene vrijednosti. Stalni fokus na koncept “rješavanja” dopušta nam da kreiramo novu vrijednost i tako podržimo ekonomski razvoj u državi. Sa raznovrsnim portfeljem komercijalnih, rezidencijalnih i industrijskih nekretnina, kao i putničkih i teretnih vozila, poslovne opreme i industrijske mašinerije širom BiH možemo s pravom reći da smo u poziciji predvodnika novih ulaganja u BiH i prva adresa za domaće i strane ulagače.

BB: Koliki je portfelj nekretnina, pokretnina i potraživanja Vaše kompanije u BiH?

GRAM: Porftelj kojim HETA trenutno upravlja vrijedan je više od 1.2 milijardi KM. I dalje ga širimo – krajem ove godine očekujemo preuzimanje još jednog, manjeg dijela portfelja. Proces strukturiranja i preuzimanja portfelja ove veličine vremenski je zahtjevan proces - kako priprema transakcije tako i intenzivan rad nakon preuzimanja portfelja, koji smo mi obavljali uporedo sa uspostavljanjem kompanije i zapošljavanjem osoblja. Nemojmo zaboraviti da je ovakva zahtjevna transakcija prvi put ikad obavljena u BiH, kao i da je rezultirala mnoštvom naučenih lekcija, koje namjeravamo primijeniti u predstojećem procesu preuzimanja porfelja, ali i sa jedinstvenim know-how koji samo HETA posjeduje. I dalje smo prva i jedina kompanija ove vrste u BiH, i na neki način trendsetter.

BB: Na čemu se bazira poslovni koncept Heta Asset Resolution?

GRAM: Upravljanje imovinom je prilično nepoznat poslovni koncept u BiH. Jednostavno rečeno, nudimo rješenja za loše kredite. Preuzimamo loše kredite i restrukturiramo ih kako bismo proizveli novu vrijednost. Općenito, dostupan nam je širi spektar instrumenata za rješavanje „loših kredita” nego bankama i imamo prednost korištenja pristupa prilagođenog klijentu i ulagaču u vođenju i rješavanju slučajeva. Dat ću vam jedan slikovit primjer. Recimo, neki hotel ne radi zato što vlasnik i banka ne mogu riješiti problem. Dok to traje, uposlenici su na čekanju, a infrastruktura hotela propada. Mi preuzimamo slučaj i tražimo ulagača, a u međuvremenu upravljamo imovinom kako bismo joj očuvali vrijednost. Kada nađemo adekvatnog ulagača, prodamo. Ishod je sljedeći: hotel ponovo radi, stvorena su nova radna mjesta, generira se prihod. Taj pristup se može koristiti bez obzira da li je riječ o kreditima, nekretninama, ili pokretninama.

BB: Možete li iznijeti podatke o poslovanju Vaše kompanije do sada?

GRAM: Budući da smo porftelj preuzeli tek prošle godine i iako smo zaključili značajan broj kupoprodajnih ugovora, niti jedna brojka koju navedem još ne odražava stvarnu sliku. Ono što smo primijetili je povećan interes i lokalnih i međunarodnih ulagača za našu imovinu u BiH. Posebice smo zainteresirani za ulagače koji planiraju brzo pokrenuti poslovanje, što će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta, generiranjem prihoda i općim ekonomskim rastom, sve što je BiH i potrebno. Ulagači trebaju znati i to kako HETA ima tim pravnih, financijskih i stručnjaka za imovinska pitanja, čija je uloga pružiti cijeli niz usluga našim klijentima i ulagačima i olakšati, u najvećoj mogućoj mjeri, pritisak složene administracije i birokratskih procedura.

BB: Problem nenaplativih potraživanja u finansijskom sektoru BiH je veoma izražen. Na koji način bi se on mogao, ako ne riješiti onda barem ublažiti ?

GRAM: Na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva koji se pokazao kao uspješan poslovni koncept, profesionalno vođena kompanija za upravljanje imovinom može kako ublažiti tako i riješiti taj problem. Primjeri drugih država jednostavno potvrđuju ovu tezu. Ne postoji banka koja se ne suočava sa problemom nenaplativih potraživanja, a bankarski sektor u BiH već neko vrijeme razmatra kako riješiti to pitanje i analizira koji poslovni koncept i financijski model primijeniti. Temeljem dosadašnjeg nivoa znanja, nema boljeg načina od razdvajanja „zdravog“ dijela bankarskog portfelja od nenaplativih potraživanja i njihovog transfera u kompanije za upravljanje imovinom. Obavljanjem takve transakcije, banke su u mogućnosti nastaviti pružati bankarske usluge bez tereta nenaplativih potraživanja, a kompanije za upravljanje imovinom voditi svoje poslovne aktivnosti, koristeći specifične vještine koje nisu dostupne u bankama. Po mom mišljenju, ovo je situacija u kojoj su sve strane na dobitku – banke, kompanije poput naše, financijsko tržište i privreda države.

BB: Koliko pravni okvir BiH koči djelovanje kompanije i stvaranje efikasnijeg tržišta u ovoj oblasti?

GRAM: Kad je riječ o pravnom okviru u BiH, on je općenito govoreći relativno solidan. Problem predstavlja sporost u implementaciji propisa, dugotrajne procedure, preklapajuće nadležnosti, višeslojna administracija. Svi ovi elementi su oslabili opći pravni okvir i učinili procese krhkim i kompleksnim. Kad je riječ o našoj oblasti poslovanja, ne postoji propis koji detaljno i kao lex specialis definiše pitanje kupovine nenaplativih potraživanja, no BiH ima dobar Zakon o obligacionim odnosima, koji pruža platformu i okvir za naš rad. Međutim, i na ovaj dio se odnose restrikcije koje sam prethodno spomenuo.

BB: Kakva su iskustva HETA ASSET RESOLUTION s bh. pravosuđem?

GRAM: Vjerovatno neću reći ništa novo ako kažem da postoji prostor za poboljšanje kad je riječ o efikasnosti i brzini u rješavanju pravnih slučajeva. Slučajevi traju duže nego što bi trebalo, što stvara nepotrebne troškove za klijente i za nas. Za one klijente koji žele izbjeći dugotrajne i skupe sudske procedure, ovisno o slučaju, nudimo mogućnost vansudske nagodbe. Za stranca, ono što smatram prilično čudnim je da postoje slučajevi u kojima vlade ne poštuju svoje ugovorne obaveze. Pritom mislim na Vladu FBIH i poznati slučaj BH Airlinesa. Kao stranac, ja ovo ne promatram samo kroz prizmu dugovanja prema HETA-i i ostalim kreditorima već u širem kontekstu - kroz prizmu međunarodnog ulagača i kreditora. Ono što je međunarodnim investitorima i kreditorima potrebno je pouzdana, kredibilna i vlast od povjerenja na svim nivoima koja će se pridržavati i poštovati dogovoreno

BB: Šta će se desiti sa kompanijom kada „očisti“ sve portfelje?  

GRAM: Vlada Republike Austrije i EU zagovaraju strateški cilj pravovremene prodaje imovine uz očuvanje, pa čak i povećanje, njene vrijednosti. Ovo je dugotrajan proces koji prema našem poslovnom planu obuhvaća period od narednih pet godina. Težimo ka postizanju tog cilja. U budućnosti uvijek postoji opcija za različite scenarije i.e. da domaći ili međunarodni ulagač odluči preuzeti cijeli mrežu ili njene dijelove i iskoristiti postojeću platformu za nastavak ove vrste poslovanja u BiH. S obzirom na sve veću zainteresiranost međunarodnih ulagača, njihovu platežnu moć i spremnost za ulaganje, smatram kako ukupna veličina nenaplativih potraživanja, sastav portfelja i naša postojeća platforma predstavljaju privlačnu opciju.


Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.