preloader
2016-10-29

HETA BiH angažuje agenciju za osiguranje imovine i lica

HETA ASSET RESOLUTION BIH poziva sve ovlaštene agencije za zaštitu lica i imovine na prostoru Bosne i Hercegovine da putem otvorenog poziva iskažu svoj interes u pružanju sveobuhvatne usluge fizičke i tehničke zaštite, kao i obezbjeđenja nekretnina komercijalne, rezidencijalne i industrijske namjene koje su u vlasništvu Društva širom države.

Iskaz interesa treba sadržavati sljedeće elemente:

  • Aktuelno rješenje o registraciji firme (ne starije od 3 mjeseca);
  • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza – PDV;
  • Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID;
  • Ovjerena potvrda o broju zaposlenika;
  • Potvrda o solventnosti (ne starija od 3 mjeseca);
  • Ovjerena izjava o broju profesionalaca sa certifikatom o obavljanju fizičke zaštite;
  • Referentna lista sa detaljnim opisom pruženih usluga zaštite nekretnina u posljednje 2 godine (ne više od 50 referenci), sa opisom vrste/veličine i lokacije nekretnina;

Svi zainteresirani su pozvani da iskaz interesa dostave neposredno ili poštom, u zatvorenoj omotnici na adresu HETA d.o.o. Sarajevo, Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom: Iskaz interesa – Pružalac usluga fizičke i tehničke zaštite i obezbjeđenja nekretnina do utorka, 13. decembra 2016. godine do 15:00 sati..

Molimo Vas da sva dodatna pitanja uputite na nabavka@heta-asset-resolution.ba.

Pisma namjere zaprimljena nakon isteka roka neće biti uzeta u razmatranje.


Navedeni podaci su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim.

HETA ASSET RESOLUTION BIH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.